Future Based

Future Based is een interdisciplinair discussie platform. Door het stellen van vragen en organiseren van discussies, geeft Future Based nieuwe inzichten en laat je anders naar de wereld kijken.
Meer info
Grafisch Ontwerp & Fotografie
Dana Dijkgraaf
Productie Assistent
Nikki Gersen
Opdrachtgever
Sabine Winters

Concept
In ieder discussie event staat een toekomst scenario centraal en heeft deze een link met wetenschap, kunst en/of cultuur. Nemen robots de wereld straks over? Hoe denken we over de rechten van dieren in de toekomst? Moeten we bang zijn voor online privacy? Future Based geeft nieuwe inzichten. Het laat je als het ware door een nieuwe bril om je heen kijken. Dit concept heb ik doorgevoerd in de identiteit. In het logo bevindt zich een glazen bol, die het logo als het ware vervormd tot iets nieuws, en verwijst tevens naar de mythische glazen bol waarmee je naar de toekomst kunt kijken. Voor de visitekaartjes heb ik gewerkt met gekleurde transparante folies, die je concreet een gekleurde blik op de wereld geven, en waarbij het kaartje op zichzelf al zijn eigen kleur op de omgeving schijnt.

 

What I made
Ontwerp huisstijl en visitekaartjes.


Sparkles
Ieder kaartje is uniek en heeft een eigen kleurenfilter. Naast de transparantie folies is er ook een gouden en zilveren variant.

Minder info