Privacy statement

 

Dana Dijkgraaf Design, gevestigd aan Westervoortsedijk 73 HE, 6827 AV Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: +31649500094, mail@danadijkgraaf.nl, gevestigd op Westervoortsedijk 73 HE, 6827 AV Arnhem.
Dana Dijkgraaf is de Functionaris Gegevensbescherming van Dana Dijkgraaf Design Zij is te bereiken via mail@danadijkgraaf.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Dana Dijkgraaf Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar dienst en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via bijvoorbeeld het aanmelden van de nieuwsbrief. Hier vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: naam, adresgegevens (voor factuur en levering), e-mailadres en telefoonnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige (bijv. mailadres voor nieuwsbrief), neem dan contact met ons op via mail@danadijkgraaf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?
Dana Dijkgraaf Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het opnemen van contact in verband met gevraagde dienstverlening. Dit kan gaan over een op maat gemaakte offerte, factuur of om contact met betrekking tot het proces omtrent een project wat in samenspraak met beide partijen is opgestart

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Sturen van nieuwsbrief (indien toestemming gegeven of zelf ingeschreven)
– Sturen van digitale of fysieke communicatie: speciale aanbiedingen, attenties of uitnodigingen. Je staat in dit adressenbestand indien er een samenwerking of plaatsgevonden of er toestemming voor is gevraagd.
– Het afhandelen van jouw betaling of het opmaken en versturen van een offerte die persoonlijk voor jou is opgemaakt
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Dana Dijkgraaf Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Over geautomatiseerde besluitvorming
Dana Dijkgraaf Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dana Dijkgraaf Design) tussen zit. Dana Dijkgraaf Design gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics. Deze software wordt gebruikt om te kijken hoeveel bezoekers er op de website zijn en vanaf welk medium het wordt bekeken. Met deze gegevens kan ik de website verbeteren, dat hij prettiger bruikbaar is voor de eindgebruiker/websitebezoeker. Aanpassingen op de website worden vanuit een analytisch en menselijk oogpunt doorontwikkeld.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?
Dana Dijkgraaf Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dana Dijkgraaf Design is verplicht voor de belastingdienst om haar boekhouding tien jaar te bewaren, en voor eventuele controles paraat te hebben. Een belangrijk onderdeel van deze boekhouding die, zijn facturen en offertes, die naam en adresgegevens bevatten van opdrachtgevers en samenwerkingspartners. In gevallen waarbij er geen factuur of offerte is geschreven, maar wel communicatie is geweest is met een persoon of partij, worden gegevens voor onbepaalde tijd bewaard tot er wordt aangegeven dat de betreffende persoon (of bedrijf) uit het systeem gehaald wil worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dana Dijkgraaf Design verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals de belasstingdienst). Ik deel alleen gegevens in de vorm van zakelijk administratie met mijn accountant. Dit is nodig om de zakelijke administratie volgens de wet te voldoen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die ik gebruik
Dana Dijkgraaf Design gebruikt alleen technische en functionele cookies via Google Analytics. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dana Dijkgraaf Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@danadijkgraaf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Dana Dijkgraaf Design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Dana Dijkgraaf Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@danadijkgraaf.nl.

Nog vragen of opmerkingen over de privacyverklaring?
Neem contact met mij op via mail@danadijkgraaf.nl of +31649500094.